Precious Memories

--- my family, my love, my friends ---

  • Sort order:
  • slideshow
  • return to normal view mode
  • displays a calendar by posted date
  • displays a calendar by creation date
  • AddThis

Chuoi [13]

tình cảm bấy lâu với Chuối :D ngoài ảnh ăn uống ra ... hm, thì còn cả ảnh bóng banh trong soccer nữa đấy :))