Precious Memories

--- my family, my love, my friends ---

8/477

Apt 08

Apt_08.jpg

ban công nhìn ra trước cửa nhà, chắc sẽ để bé trồng hoa (lúc nào có tiền mua hoa :D )