Precious Memories

--- my family, my love, my friends ---

9/477

Apt 09

Apt_09.jpg

bếp thông phòng khách. Nói chung là kiến trúc nhà kiểu dân chủ cởi mở, cái gì cũng thông nhau :D