Precious Memories

--- my family, my love, my friends ---

  • Sort order:
  • slideshow
  • displays all elements in all sub-categories
  • displays a calendar by posted date
  • displays a calendar by creation date
  • AddThis

Flowers / 2007 [25]

serie ảnh do thợ Thuật già chụp, người mẫu: Hương nến, Đào Hà, Hải khịt, Quang béo, phụ trách phông nền: maicua (chuyên việc rung cây cho hoa rụng :D )