Precious Memories

--- my family, my love, my friends ---

  • Sort order:
  • slideshow
  • displays all elements in all sub-categories
  • displays a calendar by posted date
  • displays a calendar by creation date
  • AddThis

Wedding / Vietnam [35]

ảnh cưới ở VN, tấm đón dâu 1 bị lấy lên báo gì gì đó làm minh họa cho bài "các cô gái VN lấy chồng Nhật Bủn" ặc ặc, chết cười =))